Kern & Co

Richtinggevend, inspirerend en verbindend

KERN & CO is het initiatief van drie complementaire partners. Ieder voor zich gespecialiseerde ondernemers in hart en nieren. Gelijkgestemden die elkaar aanvullen en versterken. Van daar uit ontstond al gauw de gedachte om onze krachten te bundelen en vanuit dit collectief mede richting te geven aan de sociale, ecologische en economische uitdagingen waar bedrijven en organisaties vandaag de dag voor staan. Uitdagingen die vragen om een inspirerende en verbindende aanpak op het gebied van innovatie en organisatie. Nieuwe manieren waarbij een onafhankelijke, betrokken en deskundige kijk op zaken vaak van grote waarde blijkt te zijn.

Voor directeuren en organisaties die echt succesvol willen zijn. Een doel dat vraagt om vakoverschrijdend samen werken, waarbij denk- en daadkracht centraal staat. Denkkracht om de complexiteit en samenhang te begrijpen. Daadkracht om deze te hervormen.

Als complementaire partners, vormen wij een expertteam dat met specialisten in de tweede lijn transities weet te realiseren. Het is de kracht van KERN & CO om samen met directeuren en hun teams 360º ondersteuning te geven waar dit wenselijk of geboden is.

In onze aanpak staat uw behoefte altijd centraal. Een gezond en succesvol bedrijf. Wanneer nodig en gewenst vormen we samen één kernteam met uw organisatie. Of u nu ondernemer, bestuurder, directeur, investeerder en/of projectmanager van een ontwikkelingsmaatschappij bent.

Vanuit een gedegen bedrijfskundige analyse stellen wij in samenspraak met u een kernachtig plan van aanpak op. Afgestemd op klant- en marktontwikkelingen in relatie tot de situatie waarin uw organisatie zich bevindt.

Op basis van maatwerk met reële betaalbare prijsafspraken worden resultaten benoemd en gehaald. Zijn wij persoonlijk betrokken en geven wij ons commitment. Daarbij communiceren wij open en transparant en schromen wij niet de vinger op de zere plek te leggen.

Door onze multidisciplinaire aanpak werken wij vakoverschrijdend samen en komen we tot het beste resultaat. Waar gewenst, ondersteund door specialisten.

In deze nieuwe WEconomy is het bestaansrecht van KERN & CO er op gebaseerd dat wij in korte tijd tegen betaalbare tarieven komen tot de ‘kern’ waar het om draait. Dat wij mede richting kunnen geven aan de ontwikkeling van uw bedrijf en medewerkers. En dat wij u daarbij op basis van kennis, kunde en ervaring inhoudelijk en pragmatisch kunnen ondersteunen bij innovatie en groei in de ruimste zin van het woord.

Inspireren en verbinden van alle betrokkenen zijn daarbij essentiële eigenschappen om samen succes te behalen en dus terecht bestaansrecht te hebben. Het is niet voor niets dat ieder van ons zijn sporen ruimschoots heeft verdiend bij het bouwen aan groei van betekenis- en succesvolle organisaties en projecten.

KERN & CO | EEN WAARDEVOLLE KRACHT

Over

KERN & CO is een multidisciplinair samenwerkingsverband van drie partners in het verlengde van hun ondernemingen. Zij heeft het doel om organisaties te helpen met voorliggende ondernemings-vraagstukken en een succesvol bestaan.

Aanmelden nieuwsbrief