Disclaimer

Disclaimer voor www.kernenco.nl

KERN & CO, een samenwerkingsverband van Adviesbureau APB B.V. gevestigd in Breda (KvK 53091744), Raackt gevestigd in Eindhoven (KvK 62277626) en Flex-Control+ gevestigd in Helmond (KvK 56420781), verleent u hierbij toegang tot www.kernenco.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

KERN & CO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.kernenco.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van KERN & CO.

Beperkte aansprakelijkheid

KERN & CO spant zich in om de inhoud van www.kernenco.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.kernenco.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KERN & CO.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.kernenco.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.kernenco.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KERN & CO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KERN & CO.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KERN & CO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Over

KERN & CO is een multidisciplinair samenwerkingsverband van drie partners in het verlengde van hun ondernemingen. Zij heeft het doel om organisaties te helpen met voorliggende ondernemings-vraagstukken en een succesvol bestaan.

Aanmelden nieuwsbrief